Thursday, October 6, 2011

Tired of Working so Hard?

You have been working hard for years…..

…laying down rail road tracks, piece by piece.  Giving your blood, sweat and tears in the name of a healthy and better looking body.  If you put in the work now, someday your travels won’t be so hard.  One day in the future things will get easier- you will get on board the train and finally be able to relax and enjoy the ride.    

Convention tells you, you must work to get the results you are looking for.  That it’d going to be hard.  It’s going to take will power. 

What if convention is wrong?

What if you could stop working so hard…..today? 

What if the tracks were already built, but you just haven’t taken a moment to notice them running along side you?

Decide its time to take a break from all your work.   Time to stop fighting.  Time to stop resisting.  Time to stop trying to convince yourself the manual labor is getting you any closer to what you want.   

Stop and look around you.

You might just see a set of tracks close by.  They may be a little over grown with grasses, but they are there just the same.  Tracks ready for the train of being satisfied with your body, being your healthiest self, feeling a sense of wellness and ease. 

Once you catch sight of those tracks, there is no going back to that hard work again. Once you know, you can’t un-know.

What is it that you want more…

….to find yourself one day at the end of the rail road line, having WORKED your whole way there?

….or would you rather get a chance to enjoy your ride?

 
I’d like to dedicate this blog post to a Life Coaching client of mine who had the courage to stop, look around and  because she did has begun the ride of her life.

3 comments:

equestrian57 said...

I've been thinking a lot about his post since I first commented on it on your FB page. I think, if I give up the struggle, what if I'm always fat? What if I just love my body and take good care of her, and let the rest take care of itself? Would that be so horrible? And I think, no, it wouldn't.

Stephanie Vincent said...

WOW! You just gave me goosebumps.

Unknown said...

dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ

- Các ngươi còn nhớ ta không, mười năm trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, ba người các ngươi đánh chết người của Tiên Đạo liên minh, hiện tại các ngươi nên đền mạng.

Diệt Ma sư thái nhìn vào Nhạc Thành cùng Thanh Đồng, Vạn Biến Thiên Ma nói, bởi vì Lang Lễ, Thú Ma, Diễm Ma biến hóa, Diệt Ma sư thái đối với ba người không có quen thuộc, tự nhiên là nhận không ra, còn tưởng rằng cũng chỉ có ba người Nhạc Thành.

- Lão yêu bà, ngươi tốt nhất mau cút đi, nếu không ta không khách khí.

Lang Lễ thản nhiên nói.

- Hảo hung hăng càn quấy, nếu dám nhục mạ sư thái, hôm nay ta tru giết các ngươi.

Lang Lễ vừa nói xong, phía sau Diệt Ma sư thái, một tên Thiên tiên trung kỳ hán tử trong tay đánh ra một đạo quang hoa bổ về phía Lang Lễ, hiện tại Lang Lễ sử dụng Vạn Biến Ma Công, tu vi Vô Thượng Thiên Yêu hậu kỳ đỉnh phong che dấu đến Địa ma hậu kỳ mà thôi.

Thực lực Địa ma hậu kỳ, tên Thiên tiên trung kỳ hán tử tự nhiên không để vào trong mắt, ở đây có không ít người, hắn muốn hiển lộ thực lực của mình.