Monday, October 26, 2009

A Fourth Place Finish (wow!)

On Saturday, I attending the Grand Opening of CrossFit King of Prussia.  I actually competed in the "Yack in the Box Games" in the Scaled Couplet.  3 rounds for time- 30 wall balls (8lb medicine ball) and 15 clean and Jerks with a 45lb barbell.  I actually had the fourth best time of the competiters who used the prescribed weights!!  See pictures below.  It's great to amaze yourself!
2 comments:

Aimee Lyons said...

congrats! CrossFit lets you amaze yourself everyday! glad you could be part of our special day! I've got your blog all linked up on CFKoP.

Unknown said...


Truyện tống trận ở cả Tiên Ma giới chính là tương liên, ở đâu cũng có thể, đương nhiên, ngươi muốn đi nơi vô cùng xa, thì nộp tinh thạch nhiều lắm.

Nói như vậy, có cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên truyền tống, đều là một vạn linh phẩm tinh thạch, nếu truyền tống đến một trọng thiên, vậy ít nhất là hơn trăm vạn tinh thạch, đây là bút toán quá nặng, nói như vậy, giàu có như La Thiên thượng tiên hậu kỳ cũng khó có thể bỏ ra.

Đương nhiên, La Thiên thượng tiên tiên khí trong tay không tính, bình thường cường giả như vậy chưa chắc đã có nhiều tinh thạch, ngược lại bọn họ đem tinh thạch mua thành tiên khí hodongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữặc đan dược, như vậy đối thực lực cũng có trợ giúp, lưu trữ tinh thạch cũng không có nhu cầu sử dụng, tu luyện dùng tinh thạch, vài chục nắm mấy khối là đủ rồi.

Có cường giả tọa chấn tiên sơn danh hải, nơi đó linh khí tràn đầy, căn bản không cần tinh thạch tu luyện.

Mọi người đi tới truyện tống trận, một người chính là một vạn tinh thạch, sáu người sáu vạn linh phẩm tinh thạch, toàn thân Nhạc Thành hiện tại tổng cộng cũng không có nhiều như vậy.